Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 ноември 2015 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-33/14)

(Отстраняване от производството на представител на страна — Липса на упълномощаване на нов представител — Жалбоподател, спрял да отговаря на писмата на Съда на публичната служба — Липса на основание за произнасяне)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Триказе, Италия) (представител: Z, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет

Жалба за отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателя от 20 януари 2013 г. да му бъде заплатена сума от 700 000 EUR като обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, които се твърди, че е претърпял поради преназначаването му на работа в БрюкселДиспозитивЛипсва основание за произнасяне по съществото по жалбата по дело F-33/14, Marcuccio/Комисия.Г-н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски.

____________