Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. novembri 2015. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-33/14)

(Poole esindaja menetlusest kõrvaldamine – Uue esindaja määramata jätmine - Hageja, kes on ei reageeri enam Avaliku Teenistuse Kohtu pöördumistele - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat Z)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Nõue tühistada sellise 20. jaanuari 2013. aasta taotluse rahuldamata jätmise otsuse tühistamise nõue, millega taotleti hüvitisena 700 000 euro maksmist varalise ja mittevaralise kahju eest, mis väidetavalt tekitati hageja üleviimisega Brüsselisse.

Resolutsioon

Puudub vajadus kohtuasjas F-33/14: Marcuccio vs. komisjon otsuse tegemiseks.

Jätta Luigi Marcuccio kohtukulud tema enda kanda.

____________