Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 19. novembra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-33/14)

Aizliegums lietas dalībnieka pārstāvim piedalīties tiesvedībā – Jauna pārstāvja neizraudzīšanās – Prasītājs, kurš ir pārstājis atbildēt uz Civildienesta tiesas lūgumiem – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvis – Z, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar ko noraida 2013. gada 20. janvāra pieteikumu izmaksāt summu EUR 700 000 apmērā kā zaudējumu atlīdzību par materiālo un morālo kaitējumu, kurš, iespējams, tika nodarīts ar lēmumu pārcelt prasītāju citā amatā BriselēRezolutīvā daļa:par prasību lietā F-33/13 Marcuccio/Komisija vairs nav jālemj;L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________