Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 3. december 2015 – Macchia mod Kommissionen

(Sag F-37/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 207 af 20.7.2013, s. 59.