Language of document :

2015 m. gruodžio 3 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Macchia / Komisija

(Byla F-37/13)1

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 207, 2013 7 20, p. 59.