Language of document :

Civildienesta tiesas 2015. gada 3. decembra rīkojums – Macchia/Komisija

(lieta F-37/13) 1

Tiesvedības valoda  franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1     OV C 207, 20.7.2013., 59. lpp.