Language of document :

Üldkohtu 11. novembri 2015. aasta otsus – Dyson versus komisjon

(kohtuasi T-544/13)1

(Direktiiv 2010/30/EL – Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses – Delegeeritud määrus (EL) nr 665/2013 – Komisjoni pädevus – Võrdne kohtlemine – Põhjendamiskohustus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Dyson Ltd (Malmesbury, Ühendkuningriik) (esindajad: barrister F. Carlin, solicitor E. Batchelor ja solicitor M. Healy)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. White ja K. Herrmann)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 3. mai 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 665/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tolmuimejate energiamärgistusega (ELT L 192, lk 1).

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Dyson Ldt-lt.

____________

1     ELT C 344, 23.11.2013.