Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.11.2015 – Dyson v. komissio

(Asia T-544/13)1

(Direktiivi 2010/30/EU – Energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittaminen merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin – Delegoitu asetus (EU) N:o 665/2013 – Komission toimivalta – Yhdenvertainen kohtelu – Perusteluvelvollisuus)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Dyson Ltd (Malmesbury, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: barrister F. Carlin, solicitor E. Batchelor ja solicitor M. Healy)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. White ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumoamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/[EU] täydentämisestä pölynimurien energiamerkinnän osalta 3.5.2013 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 665/2013 (EUVL L 192, s. 1).

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Dyson Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 344, 23.11.2013.