Language of document :

Arrest van het Gerecht van 11 november 2015 – Dyson/Commissie

(Zaak T-544/13)1

[„Richtlijn 2010/30/EU – Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten – Gedelegeerde verordening (EU) nr. 665/2013 – Bevoegdheid van de Commissie – Gelijke behandeling – Motiveringsplicht”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Dyson Ltd (Malmesbury, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: F. Carlin, barrister, E. Batchelor en M. Healy, solicitors)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: E. White en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van gedelegeerde verordening (EU) nr. 665/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 houdende aanvulling van richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van stofzuigers (PB L 192, blz. 1)

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Dyson Ltd wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 344 van 23.11.2013.