Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 11 noiembrie 2015 – Dyson/Comisia

(Cauza T-544/13)1

(„Directiva 2010/30/UE – Indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic – Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 – Competența Comisiei – Egalitate de tratament – Obligația de motivare”)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Dyson Ltd (Malmesbury, Regatul Unit) (reprezentanţi: F. Carlin, barrister, E. Batchelor şi M. Healy, solicitors)Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: E. White şi K. Herrmann, agenţi)ObiectulCerere de anulare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aspiratoarelor (JO L 192, p. 1)DispozitivulRespinge acțiunea.Obligă Dyson Ltd la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C  344, 23.11.2013.