Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 11. novembra 2015 – Dyson/Komisija

(Zadeva T-544/13)1

(Direktiva 2010/30/EU – Navajanje porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, z nalepkami in standardiziranimi podatki o izdelku – Delegirana uredba (EU) št. 665/2013 – Pristojnost Komisije – Enako obravnavanje – Obveznost obrazložitve)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Dyson Ltd (Malmesbury, Združeno kraljestvo) (zastopniki: F. Carlin, barrister, E. Batchelor in M. Healy, solicitors)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: E. White in K. Herrmann, zastopnika)PredmetPredlog za razglasitev ničnosti Delegirane uredbo Komisije (EU) št. 665/2013 z dne 3. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem sesalnikov z energijskimi nalepkami (UL L 192, str. 1).IzrekTožba se zavrne.Družbi Dyson Ldt se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 344, 23.11.2013.