Language of document :

Tribunalens dom av den 11 november 2015 – Dyson mot kommissionen

(Mål T-544/13)(1 )

(”Direktiv 2010/30/EU – Märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser – Delegerad förordning (EU) nr 665/2013 – Kommissionens behörighet – Likabehandling – Motiveringsskyldighet”)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Dyson Ltd (Malmesbury, Förenade kungariket) (ombud: F. Carlin, barrister, samt E. Batchelor och M. Healy, solicitors)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: E. White och K. Herrmann)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 av den 3 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av dammsugare (EUT L 192, s. 1).

Domslut

Talan ogillas.

Dyson Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 344, 23.11.2013.