Language of document :

Üldkohtu 12. novembri 2015. aasta otsus – Orthogen versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Arthrex (IRAP)

(kohtuasi T-253/13)1

(Ühenduse kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse sõnamärk IRAP – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b – Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Orthogen AG (Düsseldorf, Saksamaa) (esindajad: advokaadid M. Finger ja S. Krüger)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: D. Walicka ja A. Schifko)

Teine menetluspool ühtlustamisameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Arthrex GmbH (Garching, Saksamaa) (esindajad: advokaadid R. Greiffenberg ja O. Stöckel)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 21. veebruari 2013. aasta otsuse (asi R 382/2012-1) peale, mis käsitleb kehtetuks tunnistamise menetlust Arthrex GmbH ja Orthogen AG vahel.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Orthogen AG kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja Arthrex GmbH kohtukulud.

____________

1     ELT C 207, 20.7.2013.