Language of document :

Presuda Općeg suda od 12. studenoga 2015. – Orthogen protiv OHIM-a – Arthrex (IRAP)

(predmet T-253/13)1

(„Žig Zajednice – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Zajednice IRAP – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b), Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009“)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Orthogen AG (Düsseldorf, Njemačka) (zastupnici: M. Finger i S. Krüger, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: D. Walicka i A. Schifko, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Arthrex GmbH (Garching, Njemačka) (zastupnici: R. Greiffenberg i O. Stöckel, odvjetnici)PredmetTužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 21. veljače 2013. (predmet R 382/2012-1) koja se odnosi na postupak za proglašenje žiga ništavima između Arthrex GmbH i Orthogen AG.IzrekaTužba se odbija. Orthogen AG snosit će svoje troškove kao i troškove Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) i Arthrexa GmbH.

____________

1     SL C 207, 20. 7. 2013.