Language of document :

Arrest van het Gerecht van 12 november 2015 – Orthogen/BHIM – Arthrex (IRAP)

(Zaak T-253/13)1

[„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Gemeenschapswoordmerk IRAP – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009”]

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Orthogen AG (Düsseldorf, Duitsland) (vertegenwoordigers: M. Finger en S. Krüger, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. Walicka en A. Schifko, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht: Arthrex GmbH (Garching, Duitsland) (vertegenwoordigers: R. Greiffenberg en O. Stöckel, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 21 februari 2013 (zaak R 382/2012-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen Arthrex GmbH en Orthogen AG

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Orthogen AGwordt verwezen in haar eigen kosten alsmede in de kosten van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en van Arthex GmbH.

____________

1     PB C 207 van 20.7.2013.