Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 12. novembra 2015 – Orthogen/UUNT – Arthrex (IRAP)

(Zadeva T-253/13)1

(Znamka Skupnosti – Postopek za razglasitev ničnosti – Besedna znamka Skupnosti IRAP – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Orthogen AG (Düsseldorf, Nemčija) (zastopnika: M. Finger in S. Krüger, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: najprej D. Walicka in A. Schifko, zastopnika)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Arthrex GmbH (Garching, Nemčija) (zastopnika: R. Greiffenberg in O. Stöckel, odvetnika)PredmetTožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 21. februarja 2013 (zadeva R 382/2012-1) v zvezi s postopkom za razglasitev ničnosti med družbama Arthrex GmbH in Orthogen AG. Izrek Tožba se zavrne.Družba Orthogen AG nosi svoje stroške in stroške, ki sta jih priglasila Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in družba Arthrex GmbH.

____________

1 UL C 207, 20.7.2013.