Language of document :

Presuda Službeničkog suda (sudac pojedinac) od 18. prosinca 2015. – De Nicola protiv EIB-a

(predmet F-45/11)1

(Javna služba – Zaposlenici EIB-a – Ocjena – Izvješće o ocjeni iz 2009. – Nezakonitost odluke žalbenog odbora– Odbijanje promaknuća – Obustava postupka)

Jezik postupka:talijanski

Stranke

Tužitelj: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastupnik: L. Isola, odvjetnik)

Tuženik: Europska investicijska banka (zastupnici: G. Nuvoli i T. Gilliams, agenti, A. Dal Ferro, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev za poništenje izvješća o radu tužitelja za 2009. jer mu se ne dodjeljuje ocjena A ili B+ i ne predlaže ga se za promaknuće na funkciju D.

Izreka presude

Odluka žalbenog odbora Europske investicijske banke od 22. rujna 2010. se poništava.

Obustavlja se postupak u vezi sa zahtjevom za poništenje izvješća o ocjeni za 2009., odluke od 25. ožujka 2010. o odbijanju promaknuća i „svih povezanih, kasnijih i prethodnih akata“.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

Europska investicijska banka snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova C. De Nicole.

____________

1     SL C 186, 25. 6. 2011., str. 35.