Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (judecător unic) din 18 decembrie 2015 - De Nicola/BEI

(Cauza F-45/11)1

(Funcţie publică - Personalul BEI - Evaluare - Raport de evaluare 2009 - Nelegalitatea deciziei comitetului pentru recursuri - Refuzul promovării - Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: G. Nuvoli și T. Gilliams, agenți, A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a raportului de evaluare întocmit în privința reclamantului pentru anul 2009 în măsura în care nu i se atribuie nota A sau B+ și nu este propus pentru promovare la funcția D

Dispozitivul

Anulează decizia comitetului pentru recursuri al Băncii Europene de Investiții din 22 septembrie 2010.

Nu este necesară pronunțarea cu privire la concluziile în anularea raportului de evaluare privind anul 2009, a deciziei din 25 martie 2010 de refuz al promovării și a „tuturor actelor conexe, subsecvente și prealabile”.

Respinge în rest cererea.

Banca Europeană de Investiții suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul De Nicola.

____________

1 JO C 186, 25.06.2011, p. 35.