Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (sodnik posameznik) z dne 18. decembra 2015 – De Nicola/EIB

(Zadeva F-45/11)1

(Javni uslužbenci – Osebje EIB – Ocenjevanje – Ocenjevalno poročilo za leto 2009 – Nezakonitost odločbe pritožbenega odbora – Zavrnitev napredovanja – Ustavitev postopka)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: G. Nuvoli in T. Gilliams, agenta, A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za tožečo stranko za leto 2009 v delu, v katerem ji s tem ni dodeljena ocena A ali B+ in v delu, v katerem se je z njim ne predlaga za napredovanje v funkcijo D.

Izrek

1.    Odločba pritožbenega odbora Evropske investicijske banke z dne 22. septembra 2010 se razglasi za nično.

2.    Postopek glede predlogov za razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za leto 2009, odločbe z dne 25. marca 2010 o zavrnitvi napredovanja in „vseh povezanih aktov, predhodnih in naknadnih “ se ustavi.

3.    V preostalem se tožba zavrne.

4.    Evropska investicijska banka nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil C. De Nicola.

____________

1 UL C 186, 25.6.2011, str. 35.