Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 16. prosinca 2015. – Bärwinkel protiv Vijeća

(predmet F-118/14)1

(Javna služba – Dužnosnici – Reforma Pravilnika o osoblju– Prijelazna pravila o razvrstavanju na određene vrste radnih mjesta – Članak 30. stavak 3. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju – Pojam akta kojim se nanosi šteta – Odluka kojom se određenim dužnosnicima priznaje izvršavanje posebnih odgovornosti – Neuključivanje tužiteljevog imena na prvi popis 34 dužnosnika kojima je priznato izvršavanje posebnih odgovornosti – Zahtjevi koji se odnose na predsudski postupak– Nepodnošenje žalbe u smislu članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju – Članak 81. Poslovnika)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Wolfgang Bärwinkel (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bauer i E. Rebasti, agenti, zatim M. Bauer i M. Veiga, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odlukâ Vijeća o razvrstavanju dužnosnikâ iz razreda AD 9 do AD 14 zaposlenih na radnim mjestima koja podrazumijevaju posebne odgovornosti na radna mjesta „načelnik odjela ili jednakovrijedno radno mjesto“ ili „savjetnik ili jednakovrijedno radno mjesto“ prije 31. prosinca 2015., a da se pritom tužitelja nije svrstalo među dužnosnike obuhvaćene tim razvrstavanjem.

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena.

Svaka stranka snosi vlastite troškove.

____________

1 SL C 26, 26. 1. 2015., str. 48.