Language of document :

2015 m. gruodžio 16 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Bärwinkel / Taryba

(Byla F-118/14)1

(Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigūnų tarnybos nuostatų reforma – Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl priskyrimo prie pareigybių rūšių – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 30 straipsnio 3 dalis – Asmens nenaudai priimto akto sąvoka – Sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad kai kurie pareigūnai vykdo specialias užduotis – Ieškovo pavardės neįtraukimas į pirmąjį 34 pareigūnų, pripažintų vykdančiais specialias užduotis, sąrašą – Su ikiteismine stadija susiję reikalavimai – Skundo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį nebuvimas – Procedūros reglamento 81 straipsnis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Wolfgang Bärwinkel (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato M. Casado García-Hirschfeld

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama M. Bauer ir E. Rebasti, vėliau – M. Bauer ir M. Veiga

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti Tarybos sprendimus dėl AD 9 –AD 14 lygio pareigūnų, užimančių pareigas, laikytinas pareigomis, kurias vykdant atliekamos specialios užduotys, priskyrimo prie „skyriaus vadovo ar lygiaverčių pareigų“ arba „patarėjo ar lygiaverčių pareigų“ pareigybių rūšies pareigas vykdančių pareigūnų iki 2015 m. gruodžio 31 d., kurie netaikomi ieškovui.

Rezoliucinė dalis

1.    Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.    Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 26, 2015 1 26, p. 48.