Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda)17. detsembri 2015. aasta otsus – Seigneur versus EKP

(kohtuasi F-95/14)1

(Avalik teenistus – EKP töötajad – Personalikomitee liikmed – Töötasu – Palk – Palga täiendav tõstmine – Kõlblikkus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Olivier Seigneur (Frankfurt-Maini-ääres, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: E. Carlini, S. Camilleri ja M. López Torres, advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada EKP juhatuse otsus, mis tehti 2014. aastal toimunud iga-aastase palkade ja lisatasude läbivaatamise menetluse kontekstis ja millega jäeti hagejale täiendav palgakõrgendus määramata.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Keskpanga juhatuse 25. veebruari 2014. aasta otsus mitte määrata O. Seigneurile 2014. aasta eest täiendavat palgakõrgendust.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Keskpanga kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja O. Seigneuri kohtukulud.

____________

1     ELT C 421, 24.11.2014, lk 63.