Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 december 2015 – Seigneur/ECB

(Zaak F-95/14)1

(Openbare dienst – Personeel van de ECB – Leden van het personeelscomité – Bezoldiging – Salaris – Extra salarisverhoging – Voorwaarde om in aanmerking te komen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Olivier Seigneur (Frankfurt-am-Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: E. Carlini, D. Camilleri Podestà en M. López Torres, gemachtigden, B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de directie van de ECB om verzoeker in het kader van de procedure voor de jaarlijkse herziening van de salarissen en bonussen voor 2014 geen extra salarisverhoging te geven

Dictum

Het besluit van de directie van de Europese Centrale Bank van 25 februari 2014 om Seigneur voor 2014 geen extra salarisverhoging te geven wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Centrale Bank draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Seigneur.

____________

1     PB C 421 van 24.11.2014, blz. 63.