Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 17 decembrie 2015 – Seigneur/BCE

(Cauza F-95/14)1

(Funcție publică – Personal al BCE – Membri ai comitetului personalului – Remunerare – Salariu – Creștere suplimentară de salariu – Eligibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Olivier Seigneur (Frankfurt pe Main, Germania) (reprezentanţi: L. Levi şi M. Vandenbussche, avocaţi)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanţi: E. Carlini, D. Camilleri Podestà şi M. López Torres, agenţi, B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei directoratului BCE de a nu îi acorda reclamantului o creștere suplimentară de salariu, în contextul procedurii de revizuire anuală a salariilor și a primelor, pentru anul 2014

Dispozitivul

Anulează decizia directoratului Băncii Centrale Europene din 25 februarie 2014 de a nu îi acorda domnului Seigneur o creștere suplimentară de salariu pe anul 2014.

Respinge în rest acțiunea.

Banca Centrală Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de domnul Seigneur.

____________

1     JO C 421, 24.11.2014, p. 63.