Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (ainukohtunik) 18. detsembri 2015. aasta otsus – De Nicola versus EIP

(kohtuasi F-104/13)

(Avalik teenistus – Investeerimispanga töötajad – Psühholoogiline ahistamine – Uurimismenetlus – Uurimiskomisjoni aruanne – Psühholoogilise ahistamise ekslik määratlus – EIP presidendi otsus jätta kaebus rahuldamata – Tühistamine – Kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: G. Nuvoli ja F. Martin, advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Esiteks nõue tühistada EIP presidendi kiri, milles viimane ei võtnud psühholoogilise ahistamise suhtes, mille all hageja oli viimased 20 aastad väidetavalt kannatanud, ühtegi meedet, õigustas kõiki esile toodud asjaolusid ja sisuliselt sundis hagejat tegema koostööd mentoriga ja business partner’iga, ning teiseks nõue tühistada paneeli „Dignity at work” 14. märtsi 2013. aasta arvamus.

Resolutsioon

Tühistada 29. aprilli 2013. aasta otsus, millega Euroopa Investeerimispanga president jättis C. De Nicola psühholoogilise ahistamise kaebuse rahuldamata.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Investeerimispanga kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja C. De Nicola kohtukulud.

____________