Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (judecător unic) din 18 decembrie 2015 - De Nicola/BEI

(Cauza F-104/13)

(Funcţie publică - Personalul BEI - Hărţuire morală - Procedură de anchetă - Raportul comitetului de anchetă - Definiție eronată a hărțuirii morale - Decizia președintelui BEI de a nu da curs plângerii - Anulare - Acțiune în despăgubire)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: G. Nuvoli și F. Martin, agenți, A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare, pe de o parte, a scrisorii președintelui BEI prin care acesta, în primul rând, nu a adoptat nicio măsură privind hărțuirea morală pe care reclamantul ar fi suferit-o de 20 de ani, în al doilea rând, ar fi justificat toate faptele denunțate și, în al treilea rând, îl obligă să lucreze cu un „mentor” și cu un „business partner” și, pe de altă parte, a avizului comitetului „Dignity at work” din 14 martie 2013

Dispozitivul

Anulează decizia din 29 aprilie 2013 prin care președintele Băncii Europene de Investiții a respins plângerea pentru hărțuire morală a domnului De Nicola.

Respinge în rest cererea.

Banca Europeană de Investiții suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul De Nicola.

____________