Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 17. decembra 2015 – Bowles/ECB

(Zadeva F-94/14)1

(Javni uslužbenci – Osebje ECB – Člani odbora uslužbencev – Osebni prejemki – Plača – Dodatno zvišanje plače – Upravičenost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlos Bowles (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: E. Carlini, S. Camilleri in M. López Torres, agenti, B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Izvršilnega odbora ECB, da se tožeči stranki v okviru postopka letnega pregleda plač in nagrad za leto 2014 ne odobri dodatnega zvišanja plače.

Izrek

1.    Odločba Izvršilnega odbora Evropske centralne banke z dne 25. februarja 2014, da se C. Bowlesu za leto 2014 ne odobri dodatnega zvišanja plače, se razglasi za nično.

2.    V preostalem se tožba zavrne.

3.    Evropska centralna banka nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil C. Bowles.

____________

1 UL C 7, 12.1.2015, str. 49.