Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. prosince 2015 – De Nicola v. EIB

(Věc F-82/12)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci EIB – Hodnocení – Hodnotící zpráva za rok 2007 – Protiprávnost rozhodnutí odvolacího výboru – Odmítnutí povýšení – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka (zástupci: G. Nuvoli a F. Martin, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí odvolacího výboru, kterým se zamítá odvolání žalobce podané proti výsledku druhého celkového hodnocení jeho výkonu během roku 2007.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí odvolacího výboru Evropské investiční banky ze dne 15. února 2012 se zrušuje.

Není namístě rozhodnout o návrhových žádáních znějících na zrušení nové hodnotící zprávy za rok 2007.

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené C. De Nicolou.

____________

1 Úř. věst. C 319, 20.10.2012, s. 18.