Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 18. detsembri 2015. aasta otsus – De Nicola versus EIB

(kohtuasi F-82/12)1

(Avalik teenistus – EIB töötajad – Hindamine – 2007. aasta uus hindamisaruanne – Vaidluste lahendamise komitee otsuse õigusvastasus – Edutamisest keeldumine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (EIB) (esindajad: G. Nuvoli ja F. Martin, advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada vaidluste lahendamise komitee otsus jätta rahuldamata hageja kaebus tema 2007. aasta tegevuse teise üldise hindamise tulemuse peale.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Investeerimispanga vaidluste lahendamise komitee 15. veebruari 2012. aasta otsus.

Nõuete kohta, millega paluti tühistada 2007. aasta uus hindamisaruanne, ei ole vaja otsust teha.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Investeerimispanga kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja C. De Nicola kohtukulud.

____________

1     ELT C 319, 20.10.2012 lk 18.