Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2015. december 18-i ítélete – De Nicola kontra EBB

(F-82/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – Értékelés – Új 2007. évi értékelő jelentés – A fellebbezési bizottság határozatának jogellenessége – Az előléptetés megtagadása – Okafogyottság)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: G. Nuvoli és F. Martin meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A fellebbezési bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben elutasították a felperes által a 2007-ben nyújtott teljesítménye második átfogó értékelésének eredménye ellen indított keresetet.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Beruházási Bank fellebbezési bizottságának 2012. január 15-i határozatát.

A 2007. évre vonatkozó új értékelő jelentés megsemmisítése iránti kereseti kérelmekről nem szükséges határozni.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Beruházási Bank maga viseli saját költségeit és köteles viselni a C. De Nicolánál felmerült költségeket.

____________

1 HL C 319., 2012.10.20., 18. o.