Language of document :

Personaldomstolens (ensamdomare) dom av den 18 december 2015 – De Nicola mot EIB

(Mål F-82/12)(1 )

(Personalmål – EIB:s personal – Bedömning – Ny bedömningsrapport för år 2007 – Överklagandekommitténs beslut är rättsstridigt – Nekad befordran – Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (EIB) (ombud: G. Nuvoli och F. Martin, advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av överklagandekommitténs beslut att avslå sökandens överklagande av resultatet av den andra samlade bedömningen av hans arbetsinsats under år 2007

Domslut

Det beslut som Europeiska investeringsbankens överklagandekommitté fattade den 15 februari 2012 ogiltigförklaras.

Det saknas anledning att pröva yrkandet om ogiltigförklaring av den nya bedömningsrapporten för år 2007.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska investeringsbanken ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Carlo De Nicolas rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 319, 20.10.2012, s. 18.