Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2015. december 18-i végzése – De Nicola kontra EBB

(F-128/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – Értékelés – 2010. évi értékelő jelentés – Vitatás – Belső eljárások – Feltételek – Elállás – Kereset – Eljáráshoz fűződő érdek – Észszerű határidő – Megsértés – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: G. Nuvoli és T. Gilliams meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az EBB-nek a felperes 2010. évi teljesítményére vonatkozó értékelésével kapcsolatos közigazgatási eljárást érintő elektronikus levelek és határozatok megsemmisítése, másrészt az EBB elnöke által hozott, a békéltető bizottság előtti peren kívüli eljárás megindítását megtagadó határozat megsemmisítése, harmadrészt a felperes 2010. évre vonatkozó éves értékelésének annyiban való megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben abban a felperesnek nem adtak „exceptional performance” vagy „very good performance” minősítést és nem javasolták a D besorolási osztályba való előléptetésre, végül arra irányuló kérelem, hogy az EBB-t kötelezzék a felperes vagyoni és nem vagyoni kárainak megtérítésére.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

C. De Nicola maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Beruházási Banknál felmerült költségeket.

____________

1 HL C 65., 2012.3.3., 21. o.