Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (judecător unic) din 18 decembrie 2015 - De Nicola/BEI

(Cauza F-128/11)1

(Funcţie publică - Personalul BEI - Evaluare - Raport de evaluare 2010 - Contestaţie - Proceduri interne - Condiții - Desistare - Acțiune - Interesul de a exercita acţiunea - Lipsă - Termen rezonabil - Nerespectare - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: G. Nuvoli și T. Gilliams, agenți, A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere introductivă prin care se urmăresc, în primul rând, anularea e-mailurilor și a deciziilor BEI privind procedura administrativă în cadrul aprecierii prestațiilor sale din anul 2010, în al doilea rând, anularea deciziei președintelui BEI de a nu iniția procedura amiabilă în fața comisiei de conciliere, în al treilea rând, anularea aprecierii anuale a reclamantului pentru anul 2010 în măsura în care u îi atribuie nota „exceptional performance” ou „very good performance” și nu îl propune pentru promovare la funcția D și, în cele din urmă, cerere de obligare a BEI la repararea prejudiciului moral și material suferit

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul De Nicola suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Banca Europeană de Investiții.

____________

1 JO C 65, 03.03.2012, p. 21.