Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 16 december 2015 – De Loecker mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål F-34/15)1

(Personalmål – Europeiska utrikestjänstens personal – Tillfälligt anställd – Mobbning – Artiklarna 12a och 24 i tjänsteföreskrifterna – Begäran om hjälp – Avslag – Begäran om att inleda en administrativ utredning – Rätten att yttra sig – Åsidosättande)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stéphane De Loecker (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J.-N. Louis och N. de Montigny)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten (ombud: S. Marquardt och M. Silva)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå det klagomål om mobbning som sökanden ingett mot Europeiska utrikestjänstens Chief Operating Officer.

Domslut

Det beslut av den 14 april 2014 genom vilket Europeiska utrikestjänsten avslog Stéphane De Loeckers begäran om hjälp med stöd av artiklarna 12a och 24 i tjänsteföreskrifterna ogiltigförklaras.

Europeiska utrikestjänsten ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta Stéphane De Loeckers rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 178, 1.6.2015, s. 25.