Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. prosince 2015 – De Nicola v. EIB

(Věc F-37/12)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci EIB – Psychické obtěžování – Vyšetřovací řízení – Zpráva vyšetřovací komise – Nesprávná definice psychického obtěžování – Rozhodnutí prezidenta EIB nevyhovět stížnosti – Zrušení – Žaloba na náhradu škody“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka (zástupci: G. Nuvoli a T. Gilliams, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení dopisu prezidenta EIB, kterým byla na základě stanoviska komise „Dignity at work“ zamítnuta stížnost týkající se psychického obtěžování podaná žalobcem, a závěrů stanoviska uvedené komise v rozsahu, v němž nekonstatují, že došlo k psychickému obtěžování.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 20. prosince 2011, kterým prezident Evropské investiční banky zamítl stížnost C. De Nicoly na psychické obtěžování se zrušuje.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení vynaložených C. De Nicolou.

____________

1 Úř. věst. C 184, 23.6.2012, s. 24.