Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 18. detsembri 2015. aasta otsus – De Nicola versus Euroopa Investeerimispank (EIP)

(kohtuasi F-37/12)1

(Avalik teenistus – EIP töötajad – Psühholoogiline ahistamine – Uurimismenetlus – Uurimiskomisjoni aruanne – Psühholoogilise ahistamise vale määratlus – EIP presidendi otsus kaebuse alusel algatatud uurimist mitte jätkata – Tühistamine – Kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: EIP (esindaja: G. Nuvoli ja T. Gilliams, advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Esiteks nõue tühistada EIP presidendi kiri, mis pärast töörühma „Dignity at workˮ arvamust lükkas tagasi hageja kaebuse psühholoogilise ahistamise kohta, ja teiseks nõue tühistada selle töörühma järeldused, kus ei tuvastata psühholoogilise ahistamise asjaolusid.

Resolutsioon

Tühistada 20. detsembri 2011. aasta otsus, millega Euroopa Investeerimispanga president jättis rahuldamata C. De Nicola kaebuse psühholoogilise ahistamise kohta.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Investeerimispanga kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja C. De Nicola kohtukulud.

____________

1     ELT C 184, 23.6.2012, lk 24.