Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 18.12.2015 – De Nicola v. EIP

(Asia F-37/12)1

(Henkilöstö – Euroopan investointipankin henkilöstö – Työpaikkakiusaaminen – Tutkintamenettely – Tutkintakomitean kertomus – Työpaikkakiusaamisen virheellinen määrittely – Euroopan investointipankin johtajan päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin valituksen johdosta – Kumoaminen – Vahingonkorvauskanne)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (EIP) (asiamiehet: G. Nuvoli ja T. Gilliams, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus yhtäältä Euroopan investointipankin pääjohtajan sen kirjeen kumoamiseksi, jolla kantajan työpaikkakiusaamisesta tekemä valitus hylättiin ”Dignity at work”-työryhmän lausunnon perusteella, ja toisaalta mainitun työryhmän lausunnossa omaksuttujen päätelmien kumoamiseksi siltä osin kuin niissä ei todeta kiusaamista koskevia tosiseikkoja.

Tuomiolauselma

Euroopan investointipankin pääjohtajan 20.12.2011 tekemä päätös, jolla Carlo De Nicolan työpaikkakiusaamista koskeva valitus hylättiin, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan investointipankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan De Nicolan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 184, 23.6.2012, s. 24.