Language of document :

Presuda Službeničkog suda (sudac pojedinac) od 18. prosinca 2015. – De Nicola protiv EIB-a

(predmet F-37/12)1

(Javna služba – Osoblje EIB-a – Uznemiravanje – Postupak istrage – Izvješće istražnog odbora – Pogrešna definicija uznemiravanja – Odluka predsjednika EIB-a da ne postupa po pritužbi – Poništenje – Tužba za naknadu štete)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (zastupnik: L. Isola, odvjetnik)

Tuženik: Europska investicijska banka (zastupnici: G. Nuvoli i T. Gilliams, agenti, A. Dal Ferro, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev za poništenje, s jedne strane, dopisa predsjednika EIB-a kojim je on odbio, na temelju mišljenja odbora „Dignity at work“, pritužbu zbog uznemiravanja koju je podnio tužitelj i, s druge strane, zaključke mišljenja navedenog odbora jer u njemu nisu utvrđene činjenice koje potvrđuju uznemiravanje.

Izreka presude

Poništava se odluka od 20. prosinca 2011. kojom je predsjednik Europske investicijske banke odbio pritužbu C. De Nicole za uznemiravanje.

Tužba se u preostalom dijelu odbija.

Europska investicijska banka snosi vlastite troškove te joj se nalaže snošenje troškova C. De Nicole.

____________

1 SL C 184, 23. 6. 2012., str. 24.