Language of document :

2015 m. gruodžio 18 d. Tarnautojų teismo (vienas teisėjas) sprendimas byloje Nicola / EIB

(Byla F-37/12)1

(Viešoji tarnyba – EIB personalas – Psichologinis priekabiavimas – Tyrimo procedūra – Tyrimo komiteto ataskaita – Klaidinga psichologinio priekabiavimo apibrėžtis – EIB prezidento sprendimas nenagrinėti skundo – Panaikinimas – Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Carlo De Nicola (Štrasenas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato L. Isola

Atsakovas: Europos investicijų bankas, atstovaujamas G. Nuvoli ir T. Gilliams bei advokato A.  Dal Ferro

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti, pirma, laišką, kuriuo EIB prezidentas po komiteto „Dignity at work“ ataskaitos atmetė ieškovo skundą dėl psichologinio priekabiavimo ir, antra, šio komiteto nuomonę, kiek joje nekonstatuotas psichologinis priekabiavimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.    Panaikinti 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimą, kuriuo Europos investicijų banko prezidentas atmetė skundą dėl C. De Nicola psichologinio priekabiavimo.

2.    Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.    Europos investicijų bankas padengia savo ir iš jo priteisiama padengti C. De Nicola patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 184, 2012 6 23, p 24.