Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (judecător unic) din 18 decembrie 2015 - De Nicola/BEI

(Cauza F-37/12)1

(Funcţie publică - Personalul BEI - Hărţuire morală - Procedură de anchetă - Raportul comitetului de anchetă - Definiție eronată a hărțuirii morale - Decizia președintelui BEI de a nu da curs plângerii - Anulare - Acțiune în despăgubire)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: G. Nuvoli și T. Gilliams, agenți, A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare, pe de o parte, a scrisorii președintelui BEI prin care acesta a respins, în urma avizului comitetului „Dignity at work”, plângerea pentru hărțuire morală introdusă de reclamant și, pe de altă parte, concluziile avizului comitetului respectiv, în măsura în care acesta nu constată fapte de hărțuire morală

Dispozitivul

Anulează decizia din 20 decembrie 2011 prin care președintele Băncii Europene de Investiții a respins plângerea pentru hărțuire morală a domnului De Nicola.

Respinge în rest cererea.

Banca Europeană de Investiții suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul De Nicola.

____________

1 JO C 184, 23.06.2012, p. 24.