Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (sodnik posameznik) z dne 18. decembra 2015 – De Nicola/EIB

(Zadeva F-37/12)1

(Javni uslužbenci – Osebje EIB – Psihično nadlegovanje – Postopek preiskave – Poročilo preiskovalnega odbora – Napačna opredelitev psihičnega nadlegovanja – Odločba predsednika EIB, da se pritožbi ne ugodi – Razglasitev ničnosti – Odškodninski zahtevek)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, agent)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: G. Nuvoli in T. Gilliams, agenta, A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti, prvič, dopisa predsednika EIB, s katerim je ta po mnenju odbora „Dignity at work“ zavrnil pritožbo glede psihičnega nadlegovanja, ki jo je vložila tožeča stranka, in drugič, sklepov iz mnenja navedenega odbora v delu, v katerem v njem niso potrjena dejanja psihičnega nadlegovanja.

Izrek

1.    Odločba z dne 20. decembra 2011, s katero je predsednik Evropske investicijske banke zavrnil pritožbo C. De Nicole glede psihičnega nadlegovanja, se razglasi za nično.

2.    V preostalem se tožba zavrne.

3.    Evropska investicijska banka nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil C. De Nicola.

____________

1 UL C 184, 23.6.2012, str. 24.