Language of document :

Personaldomstolens (ensamdomare) dom av den 18 december 2015 – De Nicola mot EIB

(Mål F-37/12)(1 )

(Personalmål – EIB:s personal – Mobbning – Utredningsförfarande – Utredningskommitténs rapport – Felaktig definition av mobbning – Beslut av EIB:s ordförande att avslå klagomålet – Ogiltigförklaring – Skadeståndstalan)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: G. Nuvoli och T. Gilliams, advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av dels den skrivelse varigenom EIB:s ordförande – efter det att kommittén ”Dignity at work” avgett sitt yttrande – avslog sökandens klagomål angående mobbning, dels av nämnda kommittés yttrande i den del det där anges att sökanden inte har varit föremål för mobbning

Domslut

Beslutet av den 20 december 2011 i vilket Europeiska investeringsbankens ordförande avslog Carlo De Nicolas klagomål avseende mobbning ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska investeringsbanken ska bära sina rättegångskostnader och ersättta Carlo De Nicolas rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 184, 23.6.2012, s. 24.