Language of document :

A cour d'appel de Paris (Franciaország) által 2015. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Carrefour Hypermarchés SAS kontra ITM Alimentaire International SASU

(C-562/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: Carrefour Hypermarchés SAS

Alperes: ITM Alimentaire International SASU

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2006. december 12-i 2006/114/EK irányelv1 4. cikkének a) és c) bekezdését, amelynek értelmében „az összehasonlító reklám [...] megengedett, ha [...] nem megtévesztő, tárgyilagosan hasonlítja össze ezen áruk és szolgáltatások egy vagy több jelentős, lényeges, ellenőrizhető és jellemző tulajdonságát”, hogy az egyes forgalmazó cégek által árusított termékek árának összehasonlítása csak akkor megengedett, ha a termékeket azonos típusú vagy méretű üzletekben árusítják,

A 2005/29/EK irányelv értelmében2 lényeges információnak minősül-e az a tény, hogy azon üzletek, amelyek áraira az összehasonlítás kiterjed, különböző típusúak és méretűek, és ezt feltétlenül a fogyasztó tudomására kell-e hozni,Igenlő válasz esetén milyen mértékben és milyen reklámhordozón keresztül kell ezt az információt a fogyasztóval közölni.

____________

1 A megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai parlamenti és tanács irányelv (HL L 376., 21. o.). A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendel

et módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a tisztességtelen kereskedelm

i

gyakorlatokról szóló irányelv) (HL L 149., 22. o.)