Language of document : ECLI:EU:C:2015:262

C‑96/14. sz. ügy

Jean-Claude Van Hove

kontra

CNP Assurances SA

(a tribunal de grande instance de Nîmes [Franciaország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 93/13/EGK irányelv – Tisztességtelen feltételek – Biztosítási szerződés – 4. cikk, (2) bekezdés – A szerződési feltételek tisztességtelen jellegének értékelése – A szerződés elsődleges tárgyára vonatkozó feltételek kizárása – Valamely ingatlankölcsönre vonatkozó szerződés alapján fizetendő összegek átvállalásának garantálását célzó feltétel – A kölcsönvevő teljes munkaképtelensége – E garanciából való kizárás valamely kereső vagy nem kereső tevékenység végzésére vonatkozóan elismert képesség esetén”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2015. április 23.

Fogyasztóvédelem – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – 93/13 irányelv – Hatály – A szerződés elsődleges tárgyát meghatározó, illetve az árról vagy díjazásról, és az ellenértékként szállított áruról vagy nyújtott szolgáltatásról szóló szerződési feltételek – Fogalom – Ingatlankölcsön‑szerződéshez kapcsolódó biztosítási szerződés olyan szerződési feltétele, amelynek célja a kölcsönadó részére fizetendő esedékes törlesztőrészleteknek a kölcsönvevő teljes munkaképtelensége esetén történő átvállalásának garantálása – Bennfoglaltság – Feltételek

(93/13 tanácsi irányelv, 4. cikk, (2) bekezdés)

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely biztosítási szerződésben kikötött és a kölcsönvevő teljes munkaképtelensége esetén a hitelező részére fizetendő összegek átvállalásának biztosítását célzó feltétel csupán annyiban tartozik az e rendelkezésben szereplő kivétel hatálya alá, amennyiben a nemzeti bíróság megállapítja:

–        egyfelől, hogy tekintettel annak természetére, általános rendszerére és az azt tartalmazó szerződésegyüttes kikötéseire, valamint jogi és ténybeli összefüggéseire, e feltétel az említett együttes valamely alapvető elemét határozza meg, amely – mint ilyen – jellemzi azt, és

–        másfelől, hogy az említett feltételt világosan és érthetően fogalmazták meg, azaz a fogyasztó számára nemcsak nyelvtani szempontból érthető, hanem a szerződés átláthatóan feltünteti azon mechanizmus konkrét működését is, amelyre az érintett feltétel utal, valamint az e mechanizmus és a többi feltételben előírt mechanizmus közötti viszonyt, oly módon, hogy e fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján értékelhesse a számára ebből eredő gazdasági következményeket.

Ebben az összefüggésben releváns lehet az a körülmény is, hogy a biztosítási szerződés egy szélesebb szerződésegyüttesben helyezkedik el, és a kölcsönszerződésekhez kapcsolódik. Ugyanis a fogyasztótól kapcsolódó szerződések megkötése során nem várható el ugyanolyan gondosság az e biztosítási szerződés által fedezett kockázatok felmérését illetően, mintha az említett szerződést a kölcsönszerződésektől különállóan kötötte volna.

(vö. 48., 50. pont és a rendelkező rész)