Language of document : ECLI:EU:C:2015:262

Byla C‑96/14

Jean-Claude Van Hove

prieš

CNP Assurances SA

(tribunal de grande instance de Nîmes prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 93/13/EEB – Nesąžiningos sąlygos – Draudimo sutartis – 4 straipsnio 2 dalis – Sutarties sąlygų nesąžiningumo vertinimas – Su pagrindiniu sutarties dalyku susijusių sąlygų nevertinimas – Sąlyga, kuria siekiama užtikrinti įmokų pagal būsto paskolos sutartį padengimą – Visiškas paskolos gavėjo nedarbingumas – Šios garantijos netaikymas esant patvirtintam gebėjimui užsiimti atlygintine ar neatlygintine veikla“

Santrauka – 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas

Vartotojų apsauga – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – Direktyva 93/13 – Taikymo sritis – Sąlygos, kuriose apibrėžiamas pagrindinis sutarties dalykas arba nustatoma kaina ar atlygis ir mainais teikiamos paslaugos arba tiekiamos prekės – Sąvoka – Draudimo sutartyje, susijusioje su būsto paskolos sutartimi, įtvirtinta sąlyga, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų padengtos paskolos davėjui mokėtinos įmokos paskolos gavėjo visiško nedarbingumo atveju – Įtraukimas – Sąlygos

(Tarybos direktyvos 93/13 4 straipsnio 2 dalis)

Direktyvos 93/13 dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 4 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad sąlyga, įtvirtinta draudimo sutartyje, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų padengtos paskolos davėjui mokėtinos įmokos paskolos gavėjo visiško nedarbingumo atveju, patenka į šioje nuostatoje numatytą išimtį, tik jeigu nacionalinis teismas konstatuos, kad:

- pirma, atsižvelgiant į sutartinių santykių visumos, kurios dalis yra ši sąlyga, pobūdį, bendrą struktūrą ir visas nuostatas, taip pat teisines ir faktines aplinkybes, šioje sąlygoje įtvirtintas esminis šios visumos elementas, kuris, būdamas toks, apibrėžia šią visumą, ir

- antra, minėta nuostata suformuluota aiškiai ir suprantamai, t. y. kad ji ne tik vartotojui suprantama gramatiškai, bet ir kad sutartyje skaidriai nurodyta, kaip konkrečiai veikia atitinkamoje sąlygoje nurodytas mechanizmas, taip pat šio mechanizmo ryšys su kitose sąlygose nustatytu mechanizmu, kad šiam vartotojui būtų sudaryta galimybė remiantis tiksliais ir suprantamais kriterijais įvertinti jam dėl tokios sąlygos atsirandančius ekonominius padarinius.

Tokiomis aplinkybėmis taip pat galėtų būti reikšminga tai, kad draudimo sutartis yra platesnės sutartinių santykių visumos dalis ir yra susijusi su paskolos sutartimis. Iš tiesų sudarant susijusias sutartis negalima reikalauti, kad vartotojas būtų toks pat budrus dėl pagal šią draudimo sutartį dengiamos rizikos apimties kaip ir tuo atveju, jeigu jis būtų atskirai sudaręs minėtą sutartį ir paskolos sutartis.

(žr. 48, 50 punktus ir rezoliucinę dalį)