Language of document : ECLI:EU:C:2015:262

Cauza C‑96/14

Jean‑Claude Van Hove

împotriva

CNP Assurances SA

(cerere de decizie preliminară

formulată de tribunal de grande instance de Nîmes)

„Trimitere preliminară – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive – Contract de asigurare – Articolul 4 alineatul (2) – Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale – Excluderea clauzelor referitoare la obiectul principal al contractului – Clauză care urmărește să garanteze acoperirea plății ratelor unui contract de împrumut imobiliar – Incapacitate totală de muncă a împrumutatului – Excludere de la beneficiul acestei garanții în caz de aptitudine recunoscută de a exercita o activitate remunerată sau neremunerată”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a treia) din 23 aprilie 2015

Protecția consumatorilor – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Directiva 93/13 – Domeniu de aplicare – Clauze care definesc obiectul principal al contractului sau care privesc prețul sau remunerația și serviciile sau bunurile furnizate în schimbul acestora – Noţiune – Clauză cuprinsă într‑un contract de asigurare, legat de un contract de împrumut imobiliar, care urmărește să garanteze acoperirea plății ratelor datorate împrumutătorului în caz de incapacitate totală de muncă a împrumutatului – Includere – Condiții

[Directiva 93/13 a Consiliului, art. 4 alin. (2)]

Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că o clauză stipulată într‑un contract de asigurare și care urmărește să garanteze acoperirea plății ratelor datorate împrumutătorului în caz de incapacitate totală de muncă a împrumutatului nu intră sub incidența excepției care figurează la această dispoziție decât în măsura în care instanța națională constată:

–        pe de o parte, că, având în vedere natura, economia generală și stipulațiile ansamblului contractual căruia îi aparține, precum și contextul său juridic și factual, această clauză stabilește un element esențial al ansamblului menționat, care, ca atare, îl caracterizează, și

–        pe de altă parte, că respectiva clauză este redactată în mod clar și inteligibil, cu alte cuvinte nu numai că este inteligibilă pentru consumator pe plan gramatical, ci și că contractul expune în mod transparent funcționarea concretă a mecanismului la care se referă respectiva clauză, precum și relația dintre acest mecanism și cel prevăzut prin alte clauze, astfel încât consumatorul amintit să fie în măsură să evalueze, pe baza unor criterii precise și inteligibile, consecințele economice care rezultă din aceasta în ceea ce îl privește.

Ar putea să fie deopotrivă relevantă în acest context împrejurarea că contractul de asigurare se situează într‑un ansamblu contractual mai vast și este legat de contractele de împrumut. Astfel, nu se poate cere consumatorului, la încheierea unor contracte legate, aceeași vigilență în privința întinderii riscurilor acoperite de acest contract de asigurare ca în cazul în care ar fi încheiat în mod distinct contractul menționat și contractele de împrumut.

(a se vedea punctele 48 și 50 și dispozitivul)