Language of document : ECLI:EU:C:2015:264

Presuda Suda (deveto vijeće) od 23. travnja 2015. – Komisija protiv Grčke

(predmet C‑149/14)1(1)

„Povreda obveze države članice – Direktiva 91/676/EEZ – Zaštita voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora – Proglašenje voda i ranjivih zona – Prekomjerni udio nitrata – Eutrofikacija – Obveza četverogodišnje revizije – Nedostatnost – Uspostava programa djelovanja – Nepostojanje“

1.                     Tužba zbog povrede obveze – Ispitivanje osnovanosti koje provodi Sud – Situacija koju treba uzeti u obzir – Situacija nakon isteka roka određenog u obrazloženom mišljenju (čl. 258. UFEU‑a) (t. 28.)

2.                     Okoliš – Zaštita voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla – Direktiva 91/676 – Utvrđivanje onečišćenih voda i voda kojima prijeti onečišćenje – Proglašavanje ranjivih zona – Uspostava programa djelovanja u vezi s tim ranjivim zonama – Obveze država članica – Povreda obveze (Direktiva Vijeća 91/676, čl. 1., čl. 3. st. 1., 2. i 4. , čl. 5. st. 1. i Prilog I.) (t. 35.‑37., 39.‑42. i izreka)

Izreka

1.

Propustivši proglasiti ranjivim zonama zone u kojima su umjetne površinske i podzemne vode na koje utječu koncentracije nitrata više od 50 miligrama po litri i/ili fenomen eutrofikacije te ne uspostavivši programe djelovanja koji se odnose na te zone u roku od jedne godine od tog proglašenja, Helenska je Republika povrijedila obveze koje ima na temelju članka 3. stavka 4. i članka 5. stavka 1. Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora.

2.

Nalaže se Helenskoj Republici snošenje troškova.


1– SL C 184, 16. 6. 2014.