Language of document : ECLI:EU:C:2015:264

A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. április 23‑i ítélete – Bizottság kontra Görögország

(C‑149/14. sz. ügy)1(1)

„Tagállami kötelezettségszegés – 91/676/EGK irányelv – A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme – A veszélyeztetett vizek és területek kijelölése – Túlzott mértékű nitráttartalom – Eutrofizálódás – Négyévenkénti felülvizsgálat kötelezettsége – Elégtelenség – Cselekvési programok kidolgozása – Hiány”

1.                     Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A megalapozottság Bíróság általi vizsgálata – Figyelembe veendő helyzet – Az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártakor fennálló helyzet (EUMSZ 258. cikk) (vö. 28. pont)

2.                     Környezet – A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme – 91/676 irányelv – A szennyezés által érintett vagy esetlegesen érintett vizek meghatározása – A veszélyeztetett területek kijelölése – Az említett veszélyeztetett területekre vonatkozó cselekvési programok kidolgozása – A tagállamok kötelezettségei – Kötelezettségszegés (91/676 tanácsi irányelv, 1. cikk, 3. cikk, (1), (2) és (4) bekezdés és 5. cikk, (1) bekezdés, és I. melléklet) (vö. 35‑37., 39‑42. pont és a rendelkező rész)

Rendelkező rész

1)

A Görög Köztársaság – mivel nem jelölt ki veszélyeztetett területként olyan területeket, ahol 50 milligramm/liter mértékű nitrátkoncentrációt meghaladó és/vagy eutrofizálódott felszíni és felszín alatti vízkészletek vannak jelen, és mivel e kijelöléstől számított egy éven belül nem dolgozta ki az e területekre vonatkozó cselekvési programokat – nem teljesítette a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12‑i 91/676/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (4) bekezdéséből, valamint 5. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


1–      HL C 184., 2014.6.16.