Language of document : ECLI:EU:F:2015:117

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2015 m. spalio 8 d.

Byla F‑39/14

FT

prieš

Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (ESMA)

„Viešoji tarnyba – Laikinasis tarnautojas – Apskaitininkas – Terminuotos sutarties nepratęsimas – Kompetentinga institucija – Akivaizdi vertinimo klaida – Įrodinėjimo pareiga – Ieškinio ir skundo atitikties taisyklė“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo FT iš esmės prašo panaikinti 2013 m. birželio 28 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) vykdomojo direktoriaus sprendimą nepratęsti jo terminuotos laikinojo tarnautojo sutarties, kuri turėjo pasibaigti 2013 m. gruodžio 31 d.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. FT padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiama padengti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Terminuotos sutarties pratęsimas – Administracijos diskrecija – Teisminė kontrolė – Ribos – Akivaizdi vertinimo klaida  – Sąvoka

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnio b punktas ir 119 straipsnis)

Sutartininkas, su kuriuo sudaryta terminuota darbo sutartis, iš esmės neturi jokios teisės į tai, kad sutartis būtų pratęsta; tai yra tik galimybė, suteikiama su sąlyga, kad šis pratęsimas atitinka tarnybos interesus. Administracija turi didelę diskreciją sutarties pratęsimo srityje. Tarnautojų teismas, nagrinėdamas ieškinį dėl naudojantis tokia diskrecija priimto akto panaikinimo, turi apsiriboti klausimu, ar, atsižvelgiant į administracijos taikytus būdus ir priemones, kurios galėjo turėti įtakos jos atliekamam vertinimui, ji veikė neperžengdama tinkamų ribų ir nenaudojo savo įgaliojimų akivaizdžiai netinkamai.

Klaida gali būti laikoma akivaizdžia tik kai ji lengvai pastebima ir ją galima nesunkiai atskleisti remiantis kriterijais, kuriuos teisės aktų leidėjas numatė taikyti administracijai naudojantis savo diskrecija. Kad būtų įrodyta, jog administracija padarė akivaizdžią faktinių aplinkybių vertinimo klaidą, kuria galima pagrįsti remiantis šiuo vertinimu priimto sprendimo panaikinimą, reikia, kad įrodymų, kuriuos turi pateikti ieškovas, pakaktų administracijos vertinimų įtikinamumui paneigti. Kitaip tariant, pagrindas, susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida, turi būti atmestas, jeigu, nepaisant ieškovo pateiktų įrodymų, ginčijamą administracijos vertinimą vis dar galima laikyti pagrįstu ir tinkamu.

(žr. 72–74 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2012 m. liepos 11 d. Sprendimo AI / Teisingumo Teismas, F‑85/10, EU:F:2012:97, 152 ir 153 punktai ir juose nurodyta teismo praktika ir 2013 m. vasario 19 d. Sprendimo BB / Komisija, F‑17/11, EU:F:2013:14, 57 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.