Language of document : ECLI:EU:F:2015:125

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA

EUROPSKE UNIJE

(sudac pojedinac)

27. listopada 2015.

Predmet F‑81/14

Vassilliki Labiri

protiv

Odbora regija Europske unije

„Javna služba – Dužnosnici – Postupak promaknuća za 2013. godinu – Odluka o nepromicanju tužiteljice – Članak 45. stavak 1. Pravilnika – Usporedba zasluga“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a kojom V. Labiri zahtijeva poništenje odluke Odbora regija Europske unije, objavljene u priopćenju za osoblje od 9. listopada 2013. u kojem je objavljen popis dužnosnika promaknutih u razred AD 13 u okviru promaknuća za 2013. godinu, da je se ne promakne u razred AD 13 u okviru promaknuća za navedeno razdoblje.

Odluka:      Tužba se odbija. V. Labiri snosi vlastite troškove te joj se nalaže snošenje troškova Odbora regija Europske unije.

Sažetak

Tužbe dužnosnikâ – Predmet – Nalog upravnom tijelu – Zahtjev za utvrđenje – Nedopuštenost

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 91.)

Sudovi Unije nisu nadležni davati naloge institucijama. Naime, u okviru tužbe podnesene na temelju članka 91. Pravilnika, zahtjev kojim se traži da Službenički sud izda nalog upravnom tijelu ili da prizna osnovanost pojedinih tužbenih razloga istaknutih u prilog zahtjevu za poništenje očito je nedopušten jer sudovi Unije ne mogu davati naloge institucijama Unije ili davati pravna utvrđenja. Takav je slučaj sa zahtjevom kojim se od Službeničkog suda traži da utvrdi postojanje određenih činjenica te da potom upravnom tijelu naloži da donese mjere kako bi dotična osobi mogla ostvarivati svoja prava.

(t. 19., 20.)

Izvori:

Službenički sud: rješenje od 29. lipnja 2010., Palou Martínez/Komisija, F‑11/10, EU:F:2010:69, t. 29. do 31., i presuda od 5. srpnja 2011., V/Parlament, F‑46/09, EU:F:2011:101, t. 63. i navedena sudska praksa